Daňek skvrnitý

tužka, kvaš, 30,5 x 19 cm (formát kresby) ...

volný list - 850,-