Filatelistické tiskoviny vydávané ve spolupráci společnosti OsFaFl.